Tags: fanfic meme

girl

meme is here

meme podejrzane u tsunami_pl

Step 1: Write down the names of 10 characters*
aby uniknąć jakiejkowiek stronniczości, ponieważ zdążyłam wcześniej przeczytać gdzie indzie jaki numer... spisałam masę imion i zdałam się na szczęście mojej mamy, która losowała delikwentów. Oto wyniki:

1 Sungjong
2 Donghae
3 Henry
4 Jessica
5 Myungsoo
6 Minzy
7 Yuri
8 Victoria
9 Jaejin
10 Yesung

random totalny, czyż nie? :D

Step 2: Write a fic of around twenty five words for every prompt, using the characters determined by the numbers.

ok, zasada słów została zignorowana, ale niezbyt drastycznie. Ostatecznie istnieje wiele wersji, nawet "15 słów lub mniej", więc nikt nie powinien czuć się pokrzywdzony xD wszystko razem ma 2114 :P


Collapse )
girl

bosz jak goooorącoooo! D:


zdałam zdałam ten koszmar~ *super girl mode*
so... meme?

1. Give me a character or pairing and a prompt, and I'll write you a drabble.

2. Give me a link to any fic of mine, and I'll write you a bonus scene for it.

3. Give me a character or pairing or something and a "five times" prompt!

1 or 2 or 3 or all? I'm free I can do it (probably)
girl

do you know nothing about me?

pierwszy z zamówionych fików, zlecony przez dio_elaclaire

pairingi - sooyoung/sungmin/sunny + ninja kyumin kyuhyun ogólnie jest bardzo ninja tutaj

bardzo dawno nie pisałam heta i chyba mój fudziosiowy umysł musiał się bronić, bo kyumin oddałam od siebie XD
miało być o nieudanej randce i .. jest głównie o tym :P


Collapse )
girl

fanfic meme~!!

stolen from lightbird777

First, write down the names of 12 characters (it's best when they're all from the same fandom). Then read and answer the questions.

You can't look at the questions (or click on the cut) until you write down the 12 characters you're going to use.


my fandom is, of course JE

the list
1 Aiba
2 Nino
3 Ohno
4 Sho
5 Jun
6 YamaP
7 Massu
8 Tegoshi
9 Ryo
10 Uchi
11 Yoko
12 Ohkura

Collapse )
  • Current Music
    Brian McFadden - He's No Hero
  • Tags