?

Log in

harukazepanda

hello guest

Mar. 8th, 2017 | 07:05 pm
mood: nostalgicnostalgic
music: Yuna Ito - I'm Here
do you wanna be friends with me? yay it's really nice~ <3
but I won't add just anybody so tell me about your reasons

(all comments are screened)

Link | Leave a comment | Share

harukazepanda

personal joy bardziej niż kiedy indziej

Feb. 22nd, 2012 | 11:04 pm
mood: depresseddepressed
music: 소녀시대 - Gee | Powered by Last.fm

yuaelt, na moją prośbę, napisała, bardzo na poczekaniu, mini opowiadanie. Miało to miejsce *sprawdza w archiwum* 12 stycznia tego roku, czyli dawno temu. Opowiadanie było urocze i wzruszające, a z wynikłej późniejszej rozmowy narodził się plan na dalszą fabułę, no bo przecież... No i oczywiście spadło to na mnie lol.
"wprowadzenie" ciągle funkcjonuje tylko w archiwum komunikatorów, a yu nie ma zamiaru tego zmieniać... To tak na wypadek, gdyby ktoś chciał czytać i poczuł się zagubiony.
eghemghem yoroshiku

let's title it somehowCollapse )

Link | Leave a comment {4} | Share